Welkom op onze website

Schoonmaakbedrijf en glazenwasserij “Klaar is Kees” is opgericht in maart 2003 door Kees Simonis. Na 23 jaar in loondienst te zijn geweest heb ik genoeg ervaring opgedaan om voor mijzelf te beginnen.

Ik werk veel samen met andere kleine zelfstandige ondernemers. Doordat deze collega’s allemaal kleine zelfstandige zijn weten zij wat service gericht werken is. Bij ons worden ontwikkelingen in de markt op de voet gevolgd. Zo worden uiteraard alle relevante vakbladen gelezen en vakbeurzen bezocht.

Veel misverstanden en problemen in de schoonmaakwereld ontstaan door onduidelijkheid over wat er is afgesproken. Vandaar dat er een goede basis moet zijn voor de afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Essentieel hiervoor is een duidelijk werkprogramma. Onze expertise koppelen wij aan de kennis die binnen uw organisatie aanwezig is.

Ons doel
Ons doel is om u als opdrachtgever alle zorgen rondom en in uw gebouwen die niet uw eigen corebusiness betreffen uit handen te nemen! Goed schoonmaakonderhoud is een belangrijk instrument voor het behalen van betere bedrijfsresultaten.


Klaar is Kees kan daar een substantiële bijdrage aan leveren!

Enquête

Bevalt u onze nieuwe web presentatie?

Totaal stemmen: 7654